Alle gegevens op deze site worden u louter ten informatieve titel medegedeeld, onder voorbehoud van wijziging en zonder enige contractuele verbintenis van onzentwege.

Erkend vastgoedmakelaar België

Immo Bollaert is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituur van vastgoedmakelaars (BIV).

BIV 508 171 & BIV 501 060 & BIV 514 923

KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

BE05.6794.7371