Verhuur

Verhuren van een woning is meer dan publicatie maken:

- Bezoek met kandidaten

- Screenen van kandidaten

- Opvragen van verplichte attesten

- Opmaak en plaatsbezoek voor plaatsbeschrijving

- Huurwaarborg vestigen 

- Opstellen huurcontract