Verhuur

Verhuren van een woning is meer dan publicatie maken:
- Bezoek met kandidaten
- Screenen van kandidaten
- Opvragen van verplichte attesten
- Opmaak en plaatsbezoek voor plaatsbeschrijving
- Huurwaarborg vestigen 
- Opstellen huurcontract