Rentmeesterschap

Rentmeesterschap bestaat uit het beheer van of de privatieve gedeelten van een gebouw alsook het beheer van een privé eenheid gehouden door een enige eigenaar, een onverdeeldheid of een firma.

Het komt neer op de administratie van een gebouw, deel van een gebouw dat privatief is.

Het beheer van vastgoed vraagt tijd, aandacht en eeen goede kennis van de vastgoed wetgevingen en de absolute professionaliteit in de keuze van de huurder als in de boekhouding.

 

Bollaert, immo & verzekeringen is gemandateerd door de eigenaar en voert in naam van en voor deze de nodige beheersacties uit om een optimale uitbating van het patrimonium te verzekeren.

Wij ontnemen van de eigenaar alle zorgen voor het beheer van zijn patrimonium.